Sergio Freitas

Hi, I'm Sergio Freitas!

Brazil

2075
Picks

+23
Profit

0%
Yield

1634
Followers